W serwisie AVESTOM publikuję obserwacje ptaków z Północnego Podlasia i ptasich wyjazdów a także informację o tym, gdzie i kiedy warto ptaki oglądać.
---
AVESTOM publishes bird news from NorthEast Poland as well as some birding trip reports, tips and site description.
Feel free to contact me at tomaszkulakowski (_at_) gmail.com

2014-02-08 sobota

W lasach koło Górki/Białogorców udało nam się w stadzie czeczotek wypatrzeć 1-2 inne, prawdopodobnie tundrowe. Wspólnie z A.M.E. Zbyrytami

Obserwacja wymaga jeszcze akceptacji w Komisji Faunistycznej

No comments: