W serwisie AVESTOM publikuję obserwacje ptaków z Północnego Podlasia i ptasich wyjazdów a także informację o tym, gdzie i kiedy warto ptaki oglądać.
---
AVESTOM publishes bird news from NorthEast Poland as well as some birding trip reports, tips and site description.
Feel free to contact me at tomaszkulakowski (_at_) gmail.com

Akcja Przyloty 2013

Tabela z 2013 roku

Nazwa polska Nazwa łacińska Mediana 2013 Obserwator
batalion Philomachus pugnax 20-mar 7 mar MPO, MBR, GG
bączek Ixobrychus minutus 17-maj    
bąk Botaurus stellaris 26-mar 10 kwi GG
bekasik Lymnocryptes minimus 15-kwi 17 kwi TT, GG
bernikla białolica Branta leucopsis 12-mar 6 mar MPO, MBR
białorzytka Oenanthe oenanthe 06-kwi 9 kwi Z.Borawski
biegus malutki Calidris minutag 16-maj    
biegus mały Calidris temminckii 14-maj    
biegus zmienny Calidris alpina 16-kwi 13 kwi B.Przystupa
błotniak łąkowy Circus pygargus 16-kwi 17 kwi P.Mirski
błotniak stawowy Circus aeruginosus 20-mar 6 kwi PBialomyzy
błotniak stepowy Circus macrourus 01-maj    
bocian biały Ciconia ciconia 16-mar 8 mar Ł.Mucha
bocian czarny Ciconia nigra 30-mar 11 kwi A.Wiatr
brodziec piskliwy Tringa hypoleucos 18-kwi    
brodziec pławny Tringa stagnatilis 30-kwi    
brodziec śniady Tringa erythropus 17-kwi 19 kwi L.Krajewski
brzegówka Riparia riparia 22-kwi 14 kwi L.Krajewski
brzęczka Locustella luscinioides 20-kwi 15 kwi O.Myka
cierniówka Sylvia communis 28-kwi 21 kwi TT, GG, W.Piechowski
cyraneczka Anas crecca 01-sty   zimuje
cyranka Anas querquedula 25-mar 30 mar GG
czajka Vanellus vanellus 21-lut 6 mar MPO, MBR, GG
czapla biała Egretta alba 25-mar 7 mar MPO, MBR
czapla siwa Ardea cinerea 01-sty   zimuje
czernica Aythya fuligula 08-mar 6 mar GG
derkacz Crex crex 01-maj    
droździk Turdus iliacus 13-mar 12 kwi P.Białomyzy
dubelt Gallinago media 19-kwi 16 kwi R.Kalski
dudek Upupa epops 07-kwi 6 kwi W.Sawicki
dymówka Hirundo rustica 09-kwi 8 kwi GG
dzierzba czarnoczelna Lanius minor 27-maj    
dziwonia Carpodacus erythrinus 11-maj 4 maj MPO
gadożer Circaetus gallicus 11-maj    
gajówka Sylvia borin 26-kwi 27 kwi RS
gąsiorek Lanius collurio 03-maj 19 kwi GG
gęgawa Anser anser 18-lut   zimuje?
gęś białoczelna Anser albifrons 26-lut 6 mar MPO, MBR, GG
gęś krótkodzioba Anser brachyrhynchus 20-mar 26 mar GG
gęś zbożowa Anser fabalis 26-lut 6 mar MPO, MBR, GG
głowienka Aythya ferina 13-mar 2 kwi O.Myka
grzywacz Columba palumbus 16-mar 28 mar LKR
jarzębatka Sylvia nisoria 12-maj 9 maj TT, M.Korniluk
jer Fringilla montifringilla 10-mar 1 kwi A.Gierasimiuk
jerzyk Apus apus 28-kwi    
kania czarna Milvus migrans 13-kwi 31 mar GG
kania ruda Milvus milvus 29-mar 31 mar GG
kapturka Sylvia atricapilla 19-kwi 6 kwi R.Zalewska
kląskawka Saxicola torquata 03-kwi    
kobczyk Falco vespertinus 04-maj    
kobuz Falco subbuteo 24-kwi 21 kwi TT, GG, W.Piechowski
kokoszka wodna Gallinula chloropus 16-kwi 5 kwi AKHenel
kopciuszek Phoenicurus ochruros 25-mar 30 mar GG
kormoran Phalacrocorax carbo 15-mar 5 mar AK Henel
krakwa Anas strepera 21-mar 7 mar MPO, MBR
kraska Coracias garrulus 09-maj    
krętogłów Jynx torquilla 19-kwi 17 kwi R.Kalski
kropiatka Porzana porzana 13-kwi 14 kwi P.Białomyzy
krwawodziób Tringa totanus 20-mar 24 mar GG
kszyk Gallinago gallinago 20-mar 6 kwi TT
kukułka Cuculus canorus 20-kwi 13 kwi TT
kulczyk Serinus serinus 04-kwi 13 kwi B.Głębocka
kulik mniejszy Numenius phaeopus 14-kwi 13 kwi GG, MJ
kulik wielki Numenius arquata 20-mar 2 kwi MPO, MBR
kwokacz Tringa nebularia 15-kwi 15 kwi MPO, MBR
lelek Caprimulgus europaeus 03-maj    
lerka Lullula arborea 10-mar 5 kwi PBiałomyzy
łabędź czarnodzioby Cygnus c. bewickii 16-mar 7 mar GG, ŁK
łęczak Tringa glareola 12-kwi 16 kwi GG, TT, MK, MPO
łozówka Acrocephalus palustris 03-maj    
łyska Fulica atra 14-mar 22 mar D.Dydo
mewa białogłowa Larus cachinnans 20-mar 5 mar P.Swiatkiewicz
mewa czarnogłowa Larus melanocephalus 17-kwi 10 kwi GG, TT
mewa mała Larus minutus 27-kwi    
mewa pospolita Larus canus 07-mar 2 mar GG
mewa srebrzysta Larus argentatus 09-mar 6 mar GG
mewa śmieszka Larus ridibundus 03-mar 18 lut PAWMIR
mewa żółtonoga Larus fuscus 29-mar    
muchołówka białoszyja Ficedula albicollis 24-kwi 15 kwi T.Wesołowski
muchołówka mała Ficedula parva 05-maj    
muchołówka szara Muscicapa striata 25-kwi    
muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca 24-kwi 18 kwi M.Wereszczuk
ogorzałka Aythya marila      
oknówka Delichon urbica 22-kwi 14 kwi L.Krajewski
orlik grubodzioby Aquila clanga 21-kwi    
orlik krzykliwy Aquila pomarina 07-kwi    
ortolan Emberiza hortulana 28-kwi    
orzełek Hieraaetus pennatus 24-kwi    
ostrygojad Haematopus ostralegus 07-kwi 8 kwi GG
perkoz dwuczuby Podiceps cristatus 21-mar 30 mar Z.Borawski
perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena 31-mar 14 kwi GG
perkozek Tachybaptus ruficollis 01-sty   zimuje
piecuszek Phylloscopus trochilus 07-kwi 13 kwi PB
piegża Sylvia curruca 17-kwi 18 kwi P.Białomyzy
pierwiosnek Phylloscopus collybita 04-kwi 9 kwi P.Białomyzy
pleszka Phoenicurus phoenicurus 09-kwi 15 kwi MPO, MBR
pliszka cytrynowa Motacilla citreola 23-kwi 12 kwi L.Krajewski
pliszka siwa Motacilla alba 14-mar 7 mar MPO, MBR
pliszka żółta Motacilla flava 08-kwi 11 kwi MPO
płaskonos Anas clypeata 18-mar 10 kwi GG, TT
płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus 25-maj 6 maj M.Matysiak
podróżniczek Luscinia svecica 07-kwi 13 kwi MPO
pokląskwa Saxicola rubetra 18-kwi 14 kwi AKHenel
pokrzywnica Prunella modularis 26-mar 7 kwi LKrajewski
potrzos Emberiza schoeniclus 03-mar 6 mar GG
przepiórka Coturnix coturnix 01-maj    
remiz Remiz pendulinus 31-mar 12 kwi GG, TT
rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus 24-kwi 18 kwi KH
rożeniec Anas acuta 11-mar 28 lut A.Zach
rudzik Erithacus rubecula 26-mar 12 kwi TK
rybitwa białoczelna Sterna albifrons 26-kwi 17 kwi P.Białomyzy
rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus 27-kwi 19 kwi L.Krajewski, GG
rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus 21-kwi 19 kwi L.Krajewski
rybitwa czarna Chlidonias niger 21-kwi 13 kwi P.Wacławik
rybitwa rzeczna Sterna hirundo 16-kwi 16 kwi MPO, MBR
rybitwa wielkodzioba Sterna caspia 13-kwi 14 kwi AKHenel
rybołów Pandion haliaetus 08-kwi 16 kwi A.Zbyryt
rycyk Limosa limosa 20-mar 7 kwi AKH
samotnik Tringa ochropus 30-mar 1 kwi MPO, MBR
sieweczka obrożna Charadrius hiaticula 22-mar 17 kwi L.Krajewski
sieweczka rzeczna Charadrius dubius 05-kwi 4 kwi GG
siewka złota Pluvialis apricaria 09-mar 6 mar GG
siniak Columba oenas 03-mar 16 lut GG
skowronek Alauda arvensis 13-lut 8 lut GG
słonka Scolopax rusticola 27-mar 10 kwi W.Sawicki
słowik szary Luscinia luscinia 24-kwi 20 kwi KH, B.Kasperczyk
strumieniówka Locustella fluviatilis 10-maj 1 maj K.Bolechowski
szlachar Mergus serrator 17-mar    
szpak Sturnus vulgaris 01-sty   zimuje
śpiewak Turdus philomelos 09-mar 4 mar R.Sołowianiuk
świergotek drzewny Anthus trivialis 01-kwi 8 kwi P.Białomyzy
świergotek łąkowy Anthus pratensis 13-mar 6 kwi OMyka i inni
świergotek polny Anthus campestris 01-maj    
świergotek rdzawogardły Anthus cervinus 04-maj 27 kwi MD Switala
świerszczak Locustella naevia 01-maj 21 kwi AKH
świstun Anas penelope 02-mar 6 mar MPO, MBR, GG
świstunka Phylloscopus sibilatrix 20-kwi 19 kwi P.Białomyzy
trzciniak Acrocephalus arundinaceus 28-kwi 24 kwi GG, RS
trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus 02-maj 24 kwi RS
trzmielojad Pernis apivorus      
turkawka Streptopelia turtur 27-kwi 22 kwi TT
uszatka błotna Asio flammeus 01-kwi 5 kwi Z.Borawski
wilga Oriolus oriolus 30-kwi    
wodniczka Acrocephalus paludicola 01-maj 21 kwi AKH
wodnik Rallus aquaticus 08-kwi 17 kwi L.Krajewski
wójcik Phylloscopus trochiloides 10-cze    
zaganiacz Hippolais icterina 09-maj    
zaroślówka Acrocephalus dumetorum 10-cze    
zausznik Podiceps nigricollis 11-kwi 17 kwi L.Krajewski
zielonka Porzana parva 29-kwi 15 kwi O.Myka
zięba Fringilla coelebs 01-sty   zimuje
zniczek Regulus ignicapillus 05-kwi 19 kwi P. Białomyzy
żołna Merops apiaster 16-maj 17 maj TT, GG
żuraw Grus grus 27-lut 3 mar P.Peka

No comments: