W serwisie AVESTOM publikuję obserwacje ptaków z Północnego Podlasia i ptasich wyjazdów a także informację o tym, gdzie i kiedy warto ptaki oglądać.
---
AVESTOM publishes bird news from NorthEast Poland as well as some birding trip reports, tips and site description.
Feel free to contact me at tomaszkulakowski (_at_) gmail.com

Stawy Pietkowskie

Stawy Pietkowskie są podzielone na dwa kompleksy (wschodni i zachodni). Są wygodne do prowadzenia obserwacji i dostępne (chodź warto zajechać do stawowego wcześniej i się zapowiedzieć. mieszka na wjeździe do zachodniej częsci kompleksu). Na terenie stawów jest kilka kładek i "budek"obserwacyjnych idących w głąb stawów, są też dwie duże wieże, po jednej na każdą część kompleksu. Z nich widać najwięcej. Wschodnia część jest mocno pokryta trzcinami i tu można spotkać podróżniczki (5-6 par, szczególnie w południowej części), wąsatki, brzęczki, gęgawy, zielonki (jedno z największych zagęszczeń gatunku w naszym regionie), wodniki, łyski, lęgowego krzykliwca i kilka gatunków kaczek, oraz błotniaki stawowe, na obrzeżach stawów można spotkać dziecioła białogrzbietego, a z wieży mamy dobry widok na stawy i dolinę Narwi tzw. Bagno Filipa. Zachodnia część jest mniej zarośnięta i jest tu więcej otwartej wody. W tej części stawów również jest wieża ze świetnym widokiem na stawy, ostatnio obok niej śpiewał podróżniczek. Tu często widać polujące bieliki, rybitwy, czaple siwe i białe, czasem bociany czarne, a na obrzeżach stawów dziwonie, świerszczaki i strumieniówki. Nie co roku, ale bywa też obserwowany tu bączek. (Grzegorz Grygoruk, 2018)