W serwisie AVESTOM publikuję obserwacje ptaków z Północnego Podlasia i ptasich wyjazdów a także informację o tym, gdzie i kiedy warto ptaki oglądać.
---
AVESTOM publishes bird news from NorthEast Poland as well as some birding trip reports, tips and site description.
Feel free to contact me at tomaszkulakowski (_at_) gmail.com

2015 FotoNotes jesien

22 X 
Pierwszy regionalny ! NUR BIAŁOSZYI (GAVIA ADAMSII) na zalewie Siemianówka. Ptak w towarzystwie ok 400 nurów "mniejszych" (czarnoszyje i rdzawoszyje) znaleziony przez Tomka Tumiela