W serwisie AVESTOM publikuję obserwacje ptaków z Północnego Podlasia i ptasich wyjazdów a także informację o tym, gdzie i kiedy warto ptaki oglądać.
---
AVESTOM publishes bird news from NorthEast Poland as well as some birding trip reports, tips and site description.
Feel free to contact me at tomaszkulakowski (_at_) gmail.com

2014 Listopad FotoNotes


16 XI Siemianówka Chłodno i pochmurno, woda nadal opada.
Stado łabędzi krzykliwych ożywia nieco krajobraz, wraz nimi bieliki (7)


W stadku mew nadal obecna młoda rybitwa białowąsa, jedna z późniejszych obserwacji w Polsce. Na wyspie ok 80 rzepołuchów.
Na tamie w Bondarach sporo drobnych rybek poniżej turbiny/zapory co zwabiło śmieszki i mewy siwe.  11 XI okolice Ostrówka, gm Szudziałowo
- błotniak zbożowy - samiec migrujący na SW
- górniczki - 13 na polu ornym
- siewka złota - 28 na oziminie
- gil - 8 os żer na jarzębinie
- śnieguła - 1 głos


Łoś spotkany przypadkiem koło Sukowicz (gm Szudziałowo). Na polach ptaków niewiele, trznadle, kruki, siewka złota.