2013 listopad Fotonotes

W Ostrowku 2 krzyzodzioby swierkowe latajace wokol modrzewi 1 XI