W serwisie AVESTOM publikuję obserwacje ptaków z Północnego Podlasia i ptasich wyjazdów a także informację o tym, gdzie i kiedy warto ptaki oglądać.
---
AVESTOM publishes bird news from NorthEast Poland as well as some birding trip reports, tips and site description.
Feel free to contact me at tomaszkulakowski (_at_) gmail.com

2014 January fotonotes

Flock of up to 22 Two-barred Crossbills near Krynki remains also on 28th Jan.
Crossbills still present:) on 2nd of February flock of 20-25 birds near Krynki


No comments: