W serwisie AVESTOM publikuję obserwacje ptaków z Północnego Podlasia i ptasich wyjazdów a także informację o tym, gdzie i kiedy warto ptaki oglądać.
---
AVESTOM publishes bird news from NorthEast Poland as well as some birding trip reports, tips and site description.
Feel free to contact me at tomaszkulakowski (_at_) gmail.com

2014 LIPIEC fotonotes

15 lipca żołny z okolic Tykocina karmią młode. Koparka zniszczyła niestety jedno z gniazd. Obecnie nadal zajętych jest 6 nor (info P.Swiatkiewicz)

7 lipca w rejonie Cieliczanki para wójcików karmiąca młode wykryta przez Roberta Kapowicza. Jest to pierwszy udokumentowany przypadek lęgu z Puszczy Knyszyńskiej

2014 JULY Fotonotes

15th July Bee-eaters near Tykocin feeding juveniles. One of 7 holes had been damaged by excavator.

On 7th July first breeding case of Greenish Warbler from Knyszynska Forest near Bialystok town. Pair with 5 juveniles in the nest. Other singing males are now quiet. Its difficult to prove breeding and only thanks to frequent visits you may spot the breeding pair.