W serwisie AVESTOM publikuję obserwacje ptaków z Północnego Podlasia i ptasich wyjazdów a także informację o tym, gdzie i kiedy warto ptaki oglądać.
---
AVESTOM publishes bird news from NorthEast Poland as well as some birding trip reports, tips and site description.
Feel free to contact me at tomaszkulakowski (_at_) gmail.com

Akcja Przyloty 2014

Akcja Przyloty 2014

Obserwatorzy: Michał Androsiuk (MAN), Paweł Białomyzy (PBIA), Przemek Bielicki (PBIE), Monika Broniszewska (MBR), Grzegorz Grygoruk (GG), Krzysiek Henel (KH), Łukasz Mazurek (LM), Oliwier Myka (OMYK), Michał Polakowski (MPO), Piotr Świętochowski (PSW), Tomasz Tumiel (TT),
Nazwa polska Nazwa łacińska 2013 Mediana 2014 Obserwator
szpak Sturnus vulgaris 1 sty
skowronek Alauda arvensis 8 lut 13 lut  15 lut TT, PSW
perkozek Tachybaptus ruficollis zimuje 17 lut
czapla siwa Ardea cinerea zimuje 20 lut
gęgawa Anser anser zimuje 21 lut
zięba Fringilla coelebs zimuje 23 lut
czajka Vanellus vanellus 6 mar 24 lut  15 lut MPO, MBR, MAN
gęś białoczelna Anser albifrons 6 mar 26 lut 15 lut MPO, MBR
żuraw Grus grus 3 mar 27 lut  12 lut W.Cimoszewicz
gęś zbożowa Anser fabalis 6 mar 1 mar  18 lut GG
mewa śmieszka Larus ridibundus 18 lut 3 mar
potrzos Emberiza schoeniclus 6 mar 3 mar 15 lut MPO, MBR
siniak Columba oenas 16 lut 3 mar  15 lut MPO, MBR
świstun Anas penelope 6 mar 3 mar  18 lut GG
mewa pospolita Larus canus 2 mar 4 mar  22 lut MPO, MBR
czernica Aythya fuligula 6 mar 6 mar
śpiewak Turdus philomelos 4 mar 8 mar  10 mar MPO
cyraneczka Anas crecca 9 mar zimuje
mewa srebrzysta Larus argentatus 6 mar 9 mar
siewka złota Pluvialis apricaria 6 mar 9 mar  18 lut GG
kormoran Phalacrocorax carbo 5 mar 10 mar  24 lut MPO, MBR
rożeniec Anas acuta 28 lut 11 mar  20 lut GG
lerka Lullula arborea 5 kwi 11 mar  4 mar PBIA
pliszka siwa Motacilla alba 7 mar 12 mar  17 lut GG
bernikla białolica Branta leucopsis 6 mar 12 mar  18 lut GG
droździk Turdus iliacus 12 kwi 13 mar
świergotek łąkowy Anthus pratensis 6 kwi 13 mar  27 lut PBIA
bocian biały Ciconia ciconia 8 mar 15 mar  22 mar S.Turowski
łyska Fulica atra 22 mar 15 mar  1 mar LM
grzywacz Columba palumbus 28 mar 16 mar  10 mar MPO
jer Fringilla montifringilla 1 kwi 16 mar  18 mar MPO
łabędź czarnodzioby Cygnus c. bewickii 7 mar 16 mar  20 lut GG
głowienka Aythya ferina 2 kwi 18 mar  4 mar ŁK
błotniak stawowy Circus aeruginosus 6 kwi 20 mar  4 mar MPO, MBR
czapla biała Egretta alba 7 mar 20 mar  20 lut C.Werpachowski
gęś krótkodzioba Anser brachyrhynchus 26 mar 20 mar  23 lut ŁK
kszyk Gallinago gallinago 6 kwi 20 mar  8 mar A.Henel
mewa białogłowa Larus cachinnans 5 mar 20 mar  16 lut Paludicola
płaskonos Anas clypeata 10 kwi 20 mar  3 mar MPO
batalion Philomachus pugnax 7 mar 20 mar  24 lut GG
kulik wielki Numenius arquata 2 kwi 20 mar
perkoz dwuczuby Podiceps cristatus 30 mar 21 mar 26 mar MPO, MBR
krakwa Anas strepera 7 mar 21 mar  25 lut MPO
rycyk Limosa limosa 7 kwi 22 mar
krwawodziób Tringa totanus 24 mar 23 mar 6 mar MPO
sieweczka obrożna Charadrius hiaticula 17 kwi 23 mar
cyranka Anas querquedula 30 mar 25 mar 16mar GG
kopciuszek Phoenicurus ochruros 30 mar 25 mar  17 lut PBIA
pokrzywnica Prunella modularis 7 kwi 26 mar
rudzik Erithacus rubecula 12 kwi 26 mar
bąk Botaurus stellaris 10 kwi 27 mar  8 mar KH
słonka Scolopax rusticola 10 kwi 27 mar  3 mar A.Henel
szlachar Mergus serrator 27 mar
mewa żółtonoga Larus fuscus 29 mar
kania ruda Milvus milvus 31 mar 29 mar  2 kwi TKUL
samotnik Tringa ochropus 1 kwi 30 mar 29 mar JARBAN
bocian czarny Ciconia nigra 11 kwi 31 mar
perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena 14 kwi 31 mar 23 mar OMYK
remiz Remiz pendulinus 12 kwi 31 mar  27 lut PBIA
świergotek drzewny Anthus trivialis 8 kwi 1 kwi  14 kwi MPO, MBR
kląskawka Saxicola torquata 3 kwi  1 kwi MPO, MBR
uszatka błotna Asio flammeus 5 kwi 3 kwi
kulczyk Serinus serinus 13 kwi 4 kwi 23 mar MPO, MBR
pierwiosnek Phylloscopus collybita 9 kwi 4 kwi
sieweczka rzeczna Charadrius dubius 4 kwi 5 kwi
zniczek Regulus ignicapillus 19 kwi 5 kwi
białorzytka Oenanthe oenanthe 9 kwi 6 kwi  2 kwi MBR, MPO
orlik krzykliwy Aquila pomarina 6 kwi
trzmielojad Pernis apivorus 6 kwi
dudek Upupa epops 6 kwi 6 kwi 30 mar Ania Suchowolec
piecuszek Phylloscopus trochilus 13 kwi 7 kwi  9 kwi AHEN
ostrygojad Haematopus ostralegus 8 kwi 7 kwi
podróżniczek Luscinia svecica 13 kwi 7 kwi  22 mar AHEN
dymówka Hirundo rustica 8 kwi 8 kwi  1 kwi MPO, MBR
pliszka żółta Motacilla flava 11 kwi 8 kwi  8 kwi MBR, MPO
rybołów Pandion haliaetus 16 kwi 8 kwi  7 kwi PBIA
kania czarna Milvus migrans 31 mar 11 kwi  9 kwi MPO
zausznik Podiceps nigricollis 17 kwi 11 kwi  29 mar K.Sokołowski
orlik grubodzioby Aquila clanga 12 kwi  14 kwi MPO, MBR
wodnik Rallus aquaticus 17 kwi 12 kwi
kropiatka Porzana porzana 14 kwi 12 kwi  28 mar AHEN
łęczak Tringa glareola 16 kwi 13 kwi 26 mar D.Dydo
mewa czarnogłowa Larus melanocephalus 10 kwi 13 kwi
pleszka Phoenicurus phoenicurus 15 kwi 13 kwi  14 kwi MPO, MBR
kulik mniejszy Numenius phaeopus 13 kwi 13 kwi  2 kwi MPO, MBR
rybitwa wielkodzioba Sterna caspia 14 kwi 13 kwi  3 kwi PBIA
kokoszka wodna Gallinula chloropus 5 kwi 15 kwi
kwokacz Tringa nebularia 15 kwi 15 kwi
biegus zmienny Calidris alpina 13 kwi 15 kwi 21 mar B.Przystupa
bekasik Lymnocryptes minimus 17 kwi 16 kwi  11 kwi AHEN
rybitwa rzeczna Sterna hirundo 16 kwi 16 kwi
błotniak łąkowy Circus pygargus 17 kwi 16 kwi
piegża Sylvia curruca 18 kwi 17 kwi  7 kwi PBIE
pokląskwa Saxicola rubetra 14 kwi 17 kwi  21 kwi MPO, MBR
brodziec śniady Tringa erythropus 19 kwi 18 kwi
dubelt Gallinago media 16 kwi 18 kwi
kapturka Sylvia atricapilla 6 kwi 18 kwi  3 kwi PBIA
krętogłów Jynx torquilla 17 kwi 19 kwi  13 kwi STTUR
brodziec piskliwy Tringa hypoleucos 19 kwi  5 kwi B.Przystupa
brzęczka Locustella luscinioides 15 kwi 19 kwi  9 kwi MPO
kukułka Cuculus canorus 13 kwi 19 kwi  11 kwi AHEN
świstunka Phylloscopus sibilatrix 19 kwi 19 kwi  8 kwi M.Androsiuk
rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus 19 kwi 20 kwi  17 kwi MPO
pliszka cytrynowa Motacilla citreola 12 kwi 20 kwi  17 kwi MPO, MBR
oknówka Delichon urbica 14 kwi 21 kwi  12 kwi B.Przystupa
rybitwa czarna Chlidonias niger 13 kwi 21 kwi  14 kwi MPO
brzegówka Riparia riparia 14 kwi 22 kwi
muchołówka białoszyja Ficedula albicollis 15 kwi 22 kwi  18 kwi LMA
gadożer Circaetus gallicus 23 kwi
rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus 19 kwi 23 kwi  17 kwi MPO, MBR
kobuz Falco subbuteo 21 kwi 24 kwi  1 maj EKAP, MKOR
muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca 18 kwi 24 kwi
orzełek Hieraaetus pennatus 24 kwi
rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus 18 kwi 24 kwi
słowik szary Luscinia luscinia 20 kwi 24 kwi  21 kwi GG
muchołówka szara Muscicapa striata 26 kwi  4 maj MBR
rybitwa białoczelna Sterna albifrons 17 kwi 26 kwi
trzciniak Acrocephalus arundinaceus 24 kwi 26 kwi
mewa mała Larus minutus 26 kwi
turkawka Streptopelia turtur 22 kwi 26 kwi
gajówka Sylvia borin 27 kwi 27 kwi  28 kwi MPO
cierniówka Sylvia communis 21 kwi 28 kwi
jerzyk Apus apus 28 kwi  1 maj GG
ortolan Emberiza hortulana 28 kwi  27 kwi TKUL
zielonka Porzana parva 15 kwi 28 kwi
brodziec pławny Tringa stagnatilis 30 kwi  14 kwi MPO, MBR
derkacz Crex crex 30 kwi  28 kwi MKOR
wilga Oriolus oriolus 30 kwi  1 maj EKAP
wodniczka Acrocephalus paludicola 21 kwi 30 kwi  22 kwi OMY
błotniak stepowy Circus macrourus 1 maj
przepiórka Coturnix coturnix 1 maj
świergotek polny Anthus campestris 1 maj
świerszczak Locustella naevia 21 kwi 1 maj  3 maj K.Dudzik
trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus 24 kwi 1 maj  3 maj MBR
gąsiorek Lanius collurio 19 kwi 3 maj  3 maj MPO
lelek Caprimulgus europaeus 3 maj
łozówka Acrocephalus palustris 3 maj  24 kwi PBIA
kobczyk Falco vespertinus 4 maj
muchołówka mała Ficedula parva 4 maj  26 kwi R.Łapiński
świergotek rdzawogardły Anthus cervinus 27 kwi 4 maj  28 kwi PBIA
kraska Coracias garrulus 7 maj
bączek Ixobrychus minutus 8 maj
zaganiacz Hippolais icterina 9 maj  2 maj LMAZ
strumieniówka Locustella fluviatilis 1 maj 10 maj  26 kwi WPI
dziwonia Carpodacus erythrinus 4 maj 11 maj
jarzębatka Sylvia nisoria 9 maj 11 maj  9 maj GG, MK, TT
biegus mały Calidris temminckii 14 maj
biegus malutki Calidris minuta 16 maj
żołna Merops apiaster 17 maj 16 maj
płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus 6 maj 25 maj
dzierzba czarnoczelna Lanius minor 27 maj
wójcik Phylloscopus trochiloides 10 cze  29 kwi KZUB, AZBY
zaroślówka Acrocephalus dumetorum 10 cze  18 maj KZUB
ogorzałka Aythya marila  6 mar GG
ogorzałka Aythya nyroca  22 kwi MBR

No comments: