W serwisie AVESTOM publikuję obserwacje ptaków z Północnego Podlasia i ptasich wyjazdów a także informację o tym, gdzie i kiedy warto ptaki oglądać.
---
AVESTOM publishes bird news from NorthEast Poland as well as some birding trip reports, tips and site description.
Feel free to contact me at tomaszkulakowski (_at_) gmail.com

2017 FotoNotes wiosna

3 kwietnia
Na stawach dojlidzkich para podgorzałek wykryta przez Oliwiera Mykę. Ptaki oglądaliśmy niedługo na stawie III. Zachowanie, niepokój sugerowało możliwość lęgu. Nieduży dystans obserwacji pozwolił na dobre widoki

26 marzec
W dolinie Biebrzy koło Łojów Awissa tysięczne stada gęsi a wśród nich BERNIKLA RDZAWOSZYJA.

4 marzec
Stadko krzyżodziobów świerkowych żerujących na lipach? W pobliżu brak iglastych, pełno lipowych nosków. Może pszczoły?
Ozierany Małe

27 luty
W dolinie Biebrzy i Narwi pojawiły się pierwsze czajki, siewki złote i wędrowne gęsi (obs G.Grygoruk i inni)

21 luty
Rusza Akcja Przyloty:
http://avestom.blogspot.com/p/przyloty.html

16 luty
W Białymstoku na ul Wojsk Ochrony Pogranicza aktywny, odzywający się dzięcioł białoszyi. Ptak przesiadywał na wierzbach i słupach elektrycznych