W serwisie AVESTOM publikuję obserwacje ptaków z Północnego Podlasia i ptasich wyjazdów a także informację o tym, gdzie i kiedy warto ptaki oglądać.
---
AVESTOM publishes bird news from NorthEast Poland as well as some birding trip reports, tips and site description.
Feel free to contact me at tomaszkulakowski (_at_) gmail.com

Stawy Dojlidzkie


Stawy najlepiej zacząć zwiedzac od strony północno-zachodniej , do której stykają się ogródki działkowe. Mamy tu kilka mniejszych zbiorników (I a, b, c, d) na których gnieżdżą się śmieszki i towarzyszące im kaczki oraz perkozy
W środkowej części kompleksu stawów mieszczą się akweny: II i III, które zajmują po stawie „Plażowym” największą powierzchnię.
Na stawie III (leży na północy) znajduje się wyspa, na której przesiadują kormorany i czaple. Za wyspą mieści się zarastająca trzciną zatoka. Tu bywają również łabędzie krzykliwe i wąsatki. Poza tym na stawie III spotyka się sporo kaczek i perkozów.
Na stawie II, mieszczącym się w części południowej do lat 90-tych gnieździły się w zmiennej liczbie śmieszki. Tu również jest sporo kaczek i perkozów, zatrzymują się ptaki przelotne (np. płatkonogi, duże mewy, gęsi etc). Między stawami II i III biegnie droga, którą możemy dalej przejść na wschód. Po drodze mijamy trzcinowiska przechodzące w kępy wierzb i mały lasek. Tu można spotkać wąsatki i usłyszeć chruściele albo remiza. Na końcu lasku żużlówka skręca w lewo, gdzie widać kilka małych stawków, które ostatnio z reguły są suche. Jedynie w okresie silniejszych opadów lub roztopów pojawiają się tu ciekawe siewki (np. terekia, biegusy). Kiedyś na jednym ze stawków gnieździł się perkoz rogaty. Uważajmy na zabudowania w oddali. To siedziba „stawowego”, który mimo że jest przyjazny to ma nieprzyjazne pieski. Nie warto zresztą odbijać stamtąd na północ. Zarastająca dróżka biegnie dalej na wschód przez wierzbowe zarośla i doprowadza nas do stawu IV, który z racji swojej izolacji bywa bardzo ciekawy.
Jeśli w IV mamy niski poziom wody to jest sporo ciekawych siewek. Jeśli wody jest więcej to tutaj azylu szukają płoszone kaczki i łabędzie a także czaple. Na południe od IV jest kilka starszych drzew, na których lubią siadywać bieliki. Pod brzozą można podobno znaleźć sporo piór.
Na północny wschód od IV znajdują się 3 stawki – x, y, x, które najczęściej są puste. Tu lęgną się czajki i sieweczki, zatrzymują różne siewkowce.
Wreszcie za trzema małymi stawkami mieści się ostatni – V, który pełni funkcje rekreacyjne. Najczęściej kąpią się tu tubylcy z Sobolewa oraz łapią ryby wędkarze. Ptaki typowe dla Dojlid – łabędź, kaczki, remiz, dwuczuby.

Gatunki specjalne:
Perkozy – stawy Dojlidzkie są jedynym miejscem w kraju gdzie lęgną się wszystkie europejskie perkozy. Rogatego należy szukać na Ib lub II/III.
Mewa żółtonoga – zadziwiające ale na stawach pojawia się corocznie (2 pierwsze tygodnie IV) i to w sporych ilościach (nawet do 100 os). Zazwyczaj na I, Ib, II, III.
Rybitwy – ostatnio gnieździ się białowąsa (Ib, Ic, IIIa). W maju licznie leci białoskrzydła (I).
Wąsatka – lęgowa w łanach trzcin. Dobrym sposobem jest klaśnięcie od czasu do czasu (płoszą się i dają głos).
Poza tym na stawach stwierdzono mnóstwo „dzików” z racji tego, że chodzi tu sporo ludzi z lornetkami. Najciekawsze gatunki to: pelikan, ohar, kobczyk, terekia, gadożer, orzeł przedni, bewiki, czapla nadobna, mewa blada, mewa trójpalczasta etc...

No comments: