W serwisie AVESTOM publikuję obserwacje ptaków z Północnego Podlasia i ptasich wyjazdów a także informację o tym, gdzie i kiedy warto ptaki oglądać.
---
AVESTOM publishes bird news from NorthEast Poland as well as some birding trip reports, tips and site description.
Feel free to contact me at tomaszkulakowski (_at_) gmail.com

2015 FotoNotes zima

Podsumowując rok 2015  - lista Podlaska 2015 na poziomie ok 180 gatunków, krajowa 2015 -203 gatunki, życiówka Polska - 303, doszła delawarka i melanotos), życiówka światowa  - doszlo ok 76 gatunków w tym łuskowiec, pardwy, rączak. 2016 może być gorszy i się nie obrażę :)

19 XII
Stado 11 łabędzi krzykliwych lecących na NE w kierunku Białorusi nad Krynkami. W dolinie Świsłoczy koło wsi Grajno na Białorusi mają noclegowisko na rozlewiskach (info DimitrVinczeski). Ptaki te odwiedzają okoliczne pola, zarówno białoruskie jak i polskie.

No comments: