W serwisie AVESTOM publikuję obserwacje ptaków z Północnego Podlasia i ptasich wyjazdów a także informację o tym, gdzie i kiedy warto ptaki oglądać.
---
AVESTOM publishes bird news from NorthEast Poland as well as some birding trip reports, tips and site description.
Feel free to contact me at tomaszkulakowski (_at_) gmail.com

HEL 2014

Ptasia wyprawa na Hel w X 2014
Poszukiwaliśmy markaczki amerykańskiej

Trafiało się sporo rudzików


Jery w Helu pojawiły sie na otwartej przestrzeni cypla


Na zatoce Puckiej poranny odpływ


Jasny szpak w Helu
Wypatrywanie markaczki

No comments: