W serwisie AVESTOM publikuję obserwacje ptaków z Północnego Podlasia i ptasich wyjazdów a także informację o tym, gdzie i kiedy warto ptaki oglądać.
---
AVESTOM publishes bird news from NorthEast Poland as well as some birding trip reports, tips and site description.
Feel free to contact me at tomaszkulakowski (_at_) gmail.com

2014 MAJ fotonotes

10 V pliszka górska w Białowieży (obs A.Aleksiejczuk). Rzadki gość na PPodlasiu

Czwartego maja prawdopodobna MEWA CIENKODZIOBA nad Biebrzą (fot M.Skakuj). Druga obserwacja w Regionie, czwarta w Polsce o ile uzyska akceptację KF.
2-3 V szczudłak na Siemianówce (obs Ł.Krajewski)

No comments: